MINA-TO (SPIRAL 1F) 2016

“Shizuka Tatsuno Mini Exhibition” at MINA-TO in Omote-sando Spiral.