BAtoMA Exhibition 2012

「SHIZUKA TATSUNO」ブース

BAtoMA Exhibition – SHIZUKA TATSUNO Booth in 2012.

Award:
Solo Exhibition